lexiko24.com

Ο απλός τρόπος για να μεταφράσει τις λέξεις.

Πολλά λεξικά και μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων των λέξεων.

Κατάλογος των μεταφράσεων: συμφωνία

Λεξικό: αγγλικά συμφωνία
Μεταφράσεις: accord, chord, agreement, arrangement, communication, deal, dialogue, entente, negotiation, rapport, settlement, sympathy, understanding, symphony, accommodation, compromise, concord, array, circuit, complex, configuration, layout, makeup, make-up, network, ordination, pact, selling, stipulation, system, bargain, bargaining, bet, bilateral, contract, convention, covenant, engagement, indenture, treaty, acceptance, accordance, acquiescence, alignment, approval, assent, assenting, coherence, coherency, compliance, concert, concurrence, conformance, conformity, connivance, consensus, consent, consonance, dispensation, go-ahead, harmony, keeping, okay, permission, protection, reconcilement, reconciliation, unison, willingness, coincidence, compatibility, concordance, concurrency, congruence, congruity, consistence, consistency, correspondence, oneness
συμφωνία στα αγγλικά »
 
Λεξικό: τσεχική
Μεταφράσεις: akord, dohoda, shoda, smlouva, souhlas, soulad, dojednání, dorozumění, narovnání, rozmluva, smír, spojení, transakce, ujednání, úmluva, úprava, urovnání, uspořádání, zařízení, symfonie, kompromis, přizpůsobení, upravení, ústupek, konfigurace, nařízení, opatření, organizace, pakt, pořádek, řád, rozmístění, seskupení, soustava, struktura, systém, ustanovení, útvar, vyrovnání, kontrakt, konvence, aprobace, dovolení, povolení, přivolení, schválení, souznění, svolení, svornost, uznání, dopisování, kompatibilita, přiměřenost, shodnost, slučitelnost, snášenlivost, souzvuk
συμφωνία στα τσεχική »
Λεξικό: γερμανικά
Μεταφράσεις: abkommen, akkord, übereinstimmung, vertrag, abrede, absprache, anordnung, einigung, einklang, einrichtung, einvernehmen, übereinkommen, vereinbarung, verständigung, sinfonie, symphonie, ausgleich, kompromiss, übereinkunft, vergleich, abmachung, anlage, aufbau, konfiguration, ordnung, organisation, pakt, plan, system, verabredung, kontrakt, konvention, vertonung, billigung, einig, eintracht, einverständnis, genehmigung, harmonie, jawort, konsens, zuruf, zusammenhang, zustimmung, kongruenz, vereinbarkeit
συμφωνία στα γερμανικά »
Λεξικό: δανική
Μεταφράσεις: akkord, anslag, beting, harmoni, overenskomst, aftale, kontrakt, symfoni, samtykke, indbo, klasse, net, orden, rang, system, traktat, bifald, enighed, godkendelse, ja, medgivende, overensstemmelse, samklang, tilslutning, analogi
συμφωνία στα δανική »
Λεξικό: ισπανικά
Μεταφράσεις: acorde, acuerdo, arreglo, pacto, postura, sinfonía, avenencia, compromiso, concierto, consenso, convenio, capitulación, composición, compostura, disposición, ordenación, sistema, tratado, contrata, contrato, convención, aprobación, armonía, asenso, asentimiento, concordia, conforme, consentimiento, consorcio, concordancia, conformidad, conveniencia, correspondencia
συμφωνία στα ισπανικά »
Λεξικό: γαλλικά
Μεταφράσεις: accord, forfait, abouchement, accommodement, arrangement, avoir, entente, transaction, symphonie, compromis, convention, pacte, stipulation, ajustement, alliance, capitulation, concordat, configuration, conformation, contexture, disposition, groupement, instrument, ordonnance, ordre, s, stratification, structure, système, texture, traité, cartel, contrat, écrit, acquiescement, adhésion, agréage, approbation, assentiment, conciliation, concorde, consensus, consentement, entendu, esprit, harmonie, intelligence, paix, tope, compatibilité, concert, concordance, conformité, consonance, convenance, convergence, correspondance, homologie, unisson
συμφωνία στα γαλλικά »
Λεξικό: ιταλικά
Μεταφράσεις: accordo, consenso, accomodamento, intesa, sinfonia, aggiustamento, compromesso, convenzione, patto, apparato, circuito, configurazione, disposizione, ordinamento, ordine, sistema, trattato, contratto, ammissione, approvazione, armonia, assenso, beneplacito, benestare, concordia, promessa, concordanza, corrispondenza, unisono
συμφωνία στα ιταλικά »
Λεξικό: νορβηγικά
Μεταφράσεις: akkord, anslag, beting, harmoni, overenskomst, avtal, avtale, enighet, oppgjør, symfoni, forlik, kompromiss, sammensetning, system, traktat, kontrakt, konvensjon, pakt, godkjenning, ja, koherens, medgivande, samklang, samtykke, tilslutning, analogi, overensstemmelse, samsvar
συμφωνία στα νορβηγικά »
Λεξικό: ρωσικά
Μεταφράσεις: аккорд, сдельщина, соглашение, соответствие, согласие, уговор, симфония, договор, компромисс, очертание, пакт, договоренность, договорённость, контракт, подряд, сделка, съезд, консенсус, лад, ладно, одобрение, согласованность
συμφωνία στα ρωσικά »
Λεξικό: σουηδικά
Μεταφράσεις: ackord, anslag, beting, enlighet, harmoni, sträng, avtal, samförstånd, symfoni, arrangemang, fördrag, stadga, kontrakt, överenskommelse, pakt, koherens, medgivande, sämja, samklang, samtycke, analogi
συμφωνία στα σουηδικά »
Λεξικό: λευκορωσίας
Μεταφράσεις: акорд, сімфонія, згода, пагадненне, дагавор, здзелка, умова, адпаведнік, узгодненасць
συμφωνία στα λευκορωσίας »
Λεξικό: εσθονική
Μεταφράσεις: akord, kokkulepe, kooskõla, leping, sümfoonia, süsteem, heakskiit, üksmeel
συμφωνία στα εσθονική »
Λεξικό: φινλανδικά
Μεταφράσεις: sointu, sopimus, sopu, kompromissi, asu, järjestelmä, järjestys, määräys, muodostelma, kauppa, sopimuskirja, urakka, harmonia, hyväksyminen, lupa, sovinto, suostumus, eheys, kirjeenvaihto
συμφωνία στα φινλανδικά »
Λεξικό: κροατικά
Μεταφράσεις: akord, sklad, sporazum, ugovor, simfonija, sloga, suglasnost, red, pristanak
συμφωνία στα κροατικά »
Λεξικό: ουγγρική
Μεταφράσεις: akkord, ívhúr, egyetértés, egyezmény, megállapodás, megegyezés, szimfónia, egyezés, egyezség, kiegyezés, kompromisszum, alakzat, elsimítás, felosztás, rendszer, szerződés, beleegyezés, harmónia, helyeslés, hasonlóság, levelezés, összhang
συμφωνία στα ουγγρική »
Λεξικό: λιθουανική
Μεταφράσεις: akordas, susitarimas, sutartis, simfonija, paktas, rangas, rūšis, sistema, tinklas, tvarka, kontraktas, darnumas, harmonija, santarvė
συμφωνία στα λιθουανική »
Λεξικό: πορτογαλικά
Μεταφράσεις: acorde, acordo, acurado, ajuste, convenção, pacto, sinfonia, compromisso, contrato, pastar, transacciono, arranjo, compostura, disposição, sistema, tratado, contrata, postura, aprovação, arménia, beneplácito, conforme, conformidade, consenso, consentimento, consonância, harmonia, congruência, coordenaria, correspondência
συμφωνία στα πορτογαλικά »
Λεξικό: ρουμανική
Μεταφράσεις: acord, aranjament, înţelegere
συμφωνία στα ρουμανική »
Λεξικό: σλοβακική
Μεταφράσεις: akord, dohoda, symfónia, systém, súhlas, súlad
συμφωνία στα σλοβακική »
Λεξικό: ουκρανικά
Μεταφράσεις: акорд, струна, згода, симфонія, філармонічний, антрепренерство, влаштування, врегулювання, договір, домовленість, житло, застереження, збори, злагода, зумовлювання, кількість, композиція, конвенційний, конвенція, контракт, кредит, обумовлювання, підприємливість, підприємство, підрядний, позика, приміщення, пристосування, притулок, розквартирування, розміщення, розуміння, склад, справа, твір, угода, угоду, улаштування, пакт, бізнес, бізнесовий, вантажівка, ведення, гендель, делікатес, діло, діловий, комісійний, операція, особливість, товарообмін, акордний, апробація, відповідність, гармонія, дзвін, дзвонити, дозвіл, єднання, єдність, збіг, згоду, злагоду, консенсус, погодженість, порозуміння, союз, співзвуччя, спілка, спільність, схвалення, узгодженість, унісон, адекватність, відповідник, достатність, еквівалент, істина, когерентність, конгруентність, контроль, кореспонденція, листування, логічність, одноманітність, паритет, погодження, послідовність, постійність, правда, рівність, сумісність
συμφωνία στα ουκρανικά »
Λεξικό: πολωνική
Μεταφράσεις: akord, porozumienie, symfonia, ugoda, układ, umowa, zgoda, zgodność
συμφωνία στα πολωνική »
Λεξικό: βουλγαρικά
Μεταφράσεις: договор, система, строй, конвенция, сделка, одобрение
συμφωνία στα βουλγαρικά »
Λεξικό: αλβανικά
Μεταφράσεις: kontratë, marrëveshje, pranoj
συμφωνία στα αλβανικά »

Σχετικές λέξεις

συμφωνία της γιάλτας, συμφωνία για τη νέα ελλάδα, συμφωνία βάρκιζας, συμφωνία του λιβάνου, συμφωνία θεσσαλονίκη, συμφωνία της καζέρτας, συμφωνία του μονάχου, συμφωνία εμπιστευτικότητας, συμφωνία συνώνυμα, συμφωνία πλαίσιο