lexiko24.com

Ο απλός τρόπος για να μεταφράσει τις λέξεις.

Πολλά λεξικά και μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων των λέξεων.

Κατάλογος των μεταφράσεων: προσοχή

Λεξικό: αγγλικά προσοχή
Μεταφράσεις: attention, shun, care, carefulness, caution, cautiousness, chariness, circumspection, foresight, precaution, providence, stimulant, wariness, custody, advisement, advisements, discretion, prudence, sagacity, striving, diligence, elaborateness, solicitude, concern, pain, preoccupation, regard, sorrow, trouble, annotation, application, attendance, comment, commenting, consideration, heed, note, notice, observation, oyez, reflection, remark, remarking
προσοχή στα αγγλικά »
 
Λεξικό: τσεχική
Μεταφράσεις: pozor, pozornost, péče, starost, obezřelost, obezřetnost, opatrnost, prozíravost, moudrost, píle, přičinlivost, starostlivost, bolest, mrzutost, námaha, neklid, nepokoj, nepříjemnost, obtíž, soužení, trampota, trápení, trest, žal, zármutek, anotace, dodržování, důvod, glosa, komentář, komentování, ohled, postřeh, povšimnutí, poznámka, pozorování, připomínka, sledování, úcta, úvaha, uvážení, uznání, vysvětlivka, zmínka, známka, zřetel
προσοχή στα τσεχική »
Λεξικό: γερμανικά
Μεταφράσεις: acht, achtung, aufmerksamkeit, obacht, scheren, sorgen, behutsamkeit, umsicht, vorsicht, vorsorge, fürsorge, obhut, sorge, besonnenheit, klugheit, sorgfalt, besorgnis, fleiß, behandlung, kummer, pflege, qual, schmerz, achtsamkeit, anmerkung, äußerung, beachtung, bemerkung, beobachtung, betracht, betrachtung, note, notiz, vermerk
προσοχή στα γερμανικά »
Λεξικό: δανική
Μεταφράσεις: opmærksomhed, påse, pleje, sorg, advarsel, omsorg, kløet, anstrengelse, besvær, flid, bekymring, oho, omhu, omtanke, pine, smerte, varetægt, bekymre, stelle, akt, bemærkning, iagttagelse, node, observation
προσοχή στα δανική »
Λεξικό: ισπανικά
Μεταφράσεις: atención, firmes, cuidado, cuidar, velar, cautela, circunspección, precaución, prudencia, pulso, recato, recaudo, cordura, esfuerzo, solicitud, acucia, diligencia, esmero, aflicción, cuita, dolor, molestia, pena, pesar, tarea, preocuparse, advertencia, alerta, anotación, apuntación, apunte, atender, comentario, consideración, considerar, escuchar, nota, observación, ponderación, reparo, respeto
προσοχή στα ισπανικά »
Λεξικό: γαλλικά
Μεταφράσεις: attention, pourvoir, soigner, soucier, circonspection, précaution, prudence, soin, sagesse, instance, sollicitude, application, diligence, chagrin, ennui, inquiétude, peine, préoccupation, souci, stylisme, tracas, tourmenter, annotation, aparté, considération, manchette, mention, nota, note, observation, rassasier, remarque
προσοχή στα γαλλικά »
Λεξικό: ιταλικά
Μεταφράσεις: attenti, attenzione, accudire, cura, riguardo, cautela, precauzione, prudenza, premura, tentativo, accuratezza, diligenza, sollecitudine, briga, cruccio, dispiacere, disturbo, fastidio, fatica, guaio, pena, preoccupazione, badare, provvedere, accorgimento, annotazione, appunto, considerazione, nota, notazione, osservazione, postilla
προσοχή στα ιταλικά »
Λεξικό: νορβηγικά
Μεταφράσεις: oppmerksomhet, forsiktighet, påse, pleie, skjøtte, advarsel, varsamhet, omsorg, klokskap, kløkt, anstrengelse, besvær, umak, flid, noggrannhet, bekymring, bry, oho, omhu, omtanke, pass, pine, skjøtsel, smerte, sorg, stell, bekymre, stelle, vareta, akt, anmerkning, avseende, bemerkning, betraktning, ense, merknad, notis, oppsikt
προσοχή στα νορβηγικά »
Λεξικό: ρωσικά
Μεταφράσεις: внимание, внимательность, смирно, заботить, бережность, осмотрительность, осторожность, предосторожностью, забота, предусмотрительность, расторопность, дилижанс, старание, старательность, тщание, горе, озабоченность, печаль, скорбь, замечание, нота, помета, пометка, примечание
προσοχή στα ρωσικά »
Λεξικό: αλβανικά
Μεταφράσεις: kujdes, vëmendje, dhembje, hall
προσοχή στα αλβανικά »
Λεξικό: βουλγαρικά
Μεταφράσεις: внимание, дилижанс, наблюдение
προσοχή στα βουλγαρικά »
Λεξικό: λευκορωσίας
Μεταφράσεις: спакойна, ціха, асцярожнасць, клопат, турбота, заўвага, паметка, увага, уважлівасць
προσοχή στα λευκορωσίας »
Λεξικό: φινλανδικά
Μεταφράσεις: huomio, ahkeruus, haitta, huoli, murhe, suru, vaiva, havainto, huomautus, kunnioitus, lasku, merkintä, muistutus, tarkastelu
προσοχή στα φινλανδικά »
Λεξικό: ουγγρική
Μεταφράσεις: vigyázat, foglalkozik, gondoskodás, törődni, gondosság, iparkodás, aggodalom, gond, ápol, észrevétel, figyelem, hangjegy, megjegyzés, széljegyzet
προσοχή στα ουγγρική »
Λεξικό: λιθουανική
Μεταφράσεις: dėmesys, globa, priežiūra, skausmas, gaida, komentaras, paisyti, pastaba, prierašas, stebėjimas
προσοχή στα λιθουανική »
Λεξικό: πορτογαλικά
Μεταφράσεις: atenção, atenciosa, cuidado, cuidar, zelo, cautela, recato, recuado, tutela, dor, pena, pesar, preocupação, anotação, apontamento, apontaria, atender, comentário, considerar, minuta, nota, observação, observais, reparo
προσοχή στα πορτογαλικά »
Λεξικό: ρουμανική
Μεταφράσεις: atenţie, remarca
προσοχή στα ρουμανική »
Λεξικό: σλοβακική
Μεταφράσεις: pozornosť
προσοχή στα σλοβακική »
Λεξικό: ουκρανικά
Μεταφράσεις: смирно, сумирно, завбачливість, обачність, обдумування, обережність, осторога, осторогу, розважливість, бажання, гадка, дбайливість, дбання, думка, забита, заклопотаність, занепокоєння, клопіт, концерн, неспокій, піклування, тривога, турбота, турбування, увага, хвилювання, горе, анотація, випадковий, годинник, дивитися, дотримання, дряпати, дряпатися, дряпина, застереження, зауваження, зображення, пильність, пильнувати, подряпина, позначка, помітка, постукати, примітка, примітку, розбір, розгляд, розглядання, скрип, спостереження, спостережливість, спостерігати, стукати, увагу, уважність, чухати, чухатися
προσοχή στα ουκρανικά »
Λεξικό: πολωνική
Μεταφράσεις: baczność, dbać, ostrożność, piecza, roztropność, staranie, staranność, troska, troszczyć, uwaga
προσοχή στα πολωνική »
Λεξικό: σουηδικά
Μεταφράσεις: påse, tillse, aktsamhet, försiktighet, varsamhet, omsorg, klokskap, ansträngning, besvär, försorg, ackuratess, noggrannhet, sorgfällighet, bekymmer, omtanke, oro, skötsel, sorg, besörja, akt, anmärkning, anteckning, avseende, beaktande, uppmärksamhet
προσοχή στα σουηδικά »
Λεξικό: εσθονική
Μεταφράσεις: hool, kahetsusvalu, kurbus, märkus, tähelepanu
προσοχή στα εσθονική »
Λεξικό: κροατικά
Μεταφράσεις: muka, tuga
προσοχή στα κροατικά »

Σχετικές λέξεις

προσοχή ο πρίγκιπας λερώνει, προσοχή τι λέει εκεί, προσοχή πόθος, προσοχή στο κενό - μιχάλης χατζηγιάννης, προσοχή πόθος (2007), προσοχή συνώνυμα, προσοχή μαρκοπέδιο, προσοχή δαγκώνει, προσοχή ο αποκωδικοποιητής είναι η παγίδα της ψηφιακής τηλεόρασης, προσοχή κίνδυνος