lexiko24.com

Ο απλός τρόπος για να μεταφράσει τις λέξεις.

Πολλά λεξικά και μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων των λέξεων.

Κατάλογος των μεταφράσεων: διάθεση

Λεξικό: αγγλικά διάθεση
Μεταφράσεις: capacity, character, make-up, nature, overtone, spirit, spunk, temper, dispatching, disposal, disposition, humour, mood, pleasantry, air, ambiance, atmosphere, aura, climate, morale, decay, decomposition, disintegration, dissolution, distribution, naming, planner, putrefaction, rotting, schedule, spread, timetable, aptitude, aptness, attraction, bent, bias, inclination, inflexion, leaning, mind, penchant, predisposition, proclivity, propensity, slope, tendency, trend, vein, mettle, appointment, bylaw, direction, directive, order, ordinance, regulation
διάθεση στα αγγλικά »
 
Λεξικό: τσεχική
Μεταφράσεις: charakter, duch, mysl, nálada, odvaha, osobnost, písmeno, povaha, příroda, přírodní, přirozenost, ráz, rys, vlastnost, znak, disponování, opatření, rozmístění, sklon, uspořádání, humor, rozmar, šťáva, atmosféra, ovzduší, prostředí, živost, hniloba, hnití, nevázanost, rozklad, rozloha, rozložení, rozpad, rozpouštění, rozvrh, úpadek, zrušení, chuť, kouzlo, náchylnost, náklonnost, predispozice, přitažlivost, půvab, spád, svah, záliba, letora, temperament, dekret, nařízení, předpis, rozhodnutí, správa, ustanovení, vedení, výnos
διάθεση στα τσεχική »
Λεξικό: γερμανικά
Μεταφράσεις: art, beschaffenheit, charakter, eigenart, gemüt, laune, natur, naturell, persönlichkeit, stimmung, wesen, disposition, verfügung, humor, ambiente, atmosphäre, gemütsverfassung, gemütszustand, mut, verfasser, abbau, anlage, auflösung, einteilung, fäulnis, ordnung, strecke, zerfall, zersetzung, abhang, anziehungskraft, hang, leidenschaft, neigung, steigung, tendenz, trend, trieb, veranlagung, gesinnung, anordnung, erlass, regel, stellung, verordnung, vorschrift
διάθεση στα γερμανικά »
Λεξικό: δανική
Μεταφράσεις: egenskab, humør, karakter, natur, naturen, personlighed, stemning, tendens, humor, lune, lynne, atmosfære, hg, analyse, opløsning, timeplan, dragning, drift, hældning, hang, lyst, mode, skrænt, skråning, tilbøjelighed, gemyt, temperament, anordning, dekret, forordning, kendelse, påbud, regeringslov
διάθεση στα δανική »
Λεξικό: ισπανικά
Μεταφράσεις: carácter, genio, humor, índole, naturaleza, temple, disposición, fastidiar, aire, ambiente, atmósfera, corrupción, descomposición, disociación, disolución, distribución, horario, podredumbre, putrefacción, afición, cuesta, declive, inclinación, predilección, proclividad, propensión, tendencia, genial, temperamento, bando, decreto, ordenanza
διάθεση στα ισπανικά »
Λεξικό: γαλλικά
Μεταφράσεις: caractère, envieux, humeur, nationalité, nature, naturel, disposition, tendance, humour, ambiance, assiette, atmosphère, piquer, ton, décomposition, déconfiture, déliquescence, désagrégation, désorganisation, dislocation, dissociation, dissolution, horaire, ordonnance, pourriture, affection, appétit, attrait, inclination, penchant, pente, prédisposition, propension, récidivité, vocation, complexion, tempérament, arrêté, décret, manutention, mesure
διάθεση στα γαλλικά »
Λεξικό: ιταλικά
Μεταφράσεις: carattere, indole, natura, simbolo, umore, disposizione, tendenza, spirito, umorismo, atmosfera, dissoluzione, orario, scioglimento, attrattiva, declivio, fascino, genio, inclinazione, pendenza, pendice, predisposizione, trend, temperamento, decreto, ordinanza, ordinazione, prescrizione, provvedimento
διάθεση στα ιταλικά »
Λεξικό: νορβηγικά
Μεταφράσεις: beskaffenhet, egenskap, gemytt, humør, karakter, natur, stemning, vesen, disposisjon, humor, lune, lynne, anda, atmosfære, hg, sinnstilstand, analyse, avgangstider, beliggenhet, oppløsning, tablå, timeplan, begivenhet, dragning, drift, hang, lyst, skråning, tendens, tilbøyelighet, kynne, sinn, sinnelag, temperament, anordning, dekret, forordning, påbud
διάθεση στα νορβηγικά »
Λεξικό: ρωσικά
Μεταφράσεις: нрав, природа, характер, распоряжение, настроение, юмор, атмосфера, настрой, гниение, разложение, расклад, распадение, расписание, наклон, наклонность, подверженность, склонность, тенденция, расположение, темперамент
διάθεση στα ρωσικά »
Λεξικό: σουηδικά
Μεταφράσεις: beskaffenhet, egenskap, karaktär, karakter, natur, väsen, disposition, förfogande, humor, humör, lynne, anda, håg, sinnesstämning, stämning, stegning, analyser, ruttenhet, tablå, upplösning, begivenhet, benägenhet, böjelse, dragning, förkärlek, hang, lyst, påbrå, predestination, tendens, kynne, sinnelag, temperament, förordnande, påbud
διάθεση στα σουηδικά »
Λεξικό: αλβανικά
Μεταφράσεις: karakter, natyrë, frymë, orar, prirje
διάθεση στα αλβανικά »
Λεξικό: βουλγαρικά
Μεταφράσεις: буква, природа, характер, настроение, хумор, атмосфера, график, наклон, тенденция, наредба, постановление, указ
διάθεση στα βουλγαρικά »
Λεξικό: φινλανδικά
Μεταφράσεις: laatu, luonne, luonteenlaatu, luonto, huumori, henki, ilmakehä, ilmapiiri, mieliala, tunnelma, aikataulu, hajoaminen, mätä, mätäneminen, houkutin, kallistuma, kaltevuus, rinne, taipumus, tendenssi, viehätys, viehätysvoima, asetus, määräys, päätös
διάθεση στα φινλανδικά »
Λεξικό: κροατικά
Μεταφράσεις: narav, priroda, humor, raspoloženje
διάθεση στα κροατικά »
Λεξικό: ουγγρική
Μεταφράσεις: jellem, sajátosság, természet, intézkedés, rendelkezés, humor, kedély, kedv, atmoszféra, hangnem, hangulat, lég, bomlás, bontás, eloszlás, feloszlatás, pusztulás, rothadás, szétbomlás, szétesés, alkat, beállítottság, vérmérséklet, rendszabály, utasítás
διάθεση στα ουγγρική »
Λεξικό: λιθουανική
Μεταφράσεις: asmenybė, charakteris, gamta, natūra, nuotaika, prigimtis, humoras, kryptis, nuolydis, nuožulnumas, polinkis, šlaitas, tendencija, temperamentas, potvarkis
διάθεση στα λιθουανική »
Λεξικό: πορτογαλικά
Μεταφράσεις: carácter, génio, germanismo, humor, índole, maldade, natureza, temperamento, disposição, humorismo, atmosfera, depravais, dissociarias, horário, declive, dispositiva, encesta, encosta, inclinação, ladeira, prolixidade, rampa, tendência, vertente, arranjo, consigna, decreto, mandato, ordenança, regulamento
διάθεση στα πορτογαλικά »
Λεξικό: ρουμανική
Μεταφράσεις: caracter, fire, atmosferă, atracţie
διάθεση στα ρουμανική »
Λεξικό: ουκρανικά
Μεταφράσεις: вдача, вдачу, диспозиція, композиція, натура, нирка, плісень, пліснява, природа, розміщення, розпорядження, склад, сутність, суттєвість, схильність, твір, утворення, формування, формувати, характер, шаблон, гумор, жарт, атмосфера, битися, вена, відчуття, гідний, жила, здатний, інжир, клімат, настрій, підходити, почуття, придатний, припадок, пульс, пульсувати, фіга, чуття, викривлення, відмежування, гнисти, гнити, гниття, гній, забруднення, злам, знесилення, кахексія, контамінація, корупція, поломка, потерть, програма, резолюція, розірвання, розклад, розкладання, розпад, розпуск, розривання, розчинення, стіл, структура, таблиця, трухнути, апетит, безсилля, відповідальність, займатися, звичка, здатність, здібність, нахил, нюх, підлягання, покликання, потяг, похилений, пристрасть, складка, слабість, слабкість, смак, тенденція, частувати, темперамент, виконайтеся, вказівка, вчинити, вчиняти, директива, дирекція, зайнятися, зробити, інструкція, керівництво, напрям, напрямок, настанова, робити, розпоряджання, слово-так
διάθεση στα ουκρανικά »
Λεξικό: πολωνική
Μεταφράσεις: charakter, dyspozycja, humor, nastrój, rozkład, skłonność, usposobienie, zarządzenie
διάθεση στα πολωνική »
Λεξικό: σλοβακική
Μεταφράσεις: humor, nálada, sklon
διάθεση στα σλοβακική »
Λεξικό: λευκορωσίας
Μεταφράσεις: настрой, гніенне, гніццё, расклад, раскладанне, нахіл, распараджэнне
διάθεση στα λευκορωσίας »
Λεξικό: εσθονική
Μεταφράσεις: kalduvus, kallak, juhis
διάθεση στα εσθονική »

Σχετικές λέξεις

διάθεση υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία, διάθεση συνώνυμα, διάθεση υπαλλήλου, διάθεση αεροφωτογραφιών, διάθεση ρημάτων, διάθεση στα αγγλικά, διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, διάθεση αγροτικών προιόντων, διάθεση ιλύος σε χυτα